Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na veřejné projednávání návrhu územní studie Lesná

11. 12. 2009
 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:     

ZE DNE:             
NAŠE ČJ.:                        MMB/0250186/2009/Her
SPIS. ZN.:                        4100/OÚPR/0250186/2009
 
VYŘIZUJE:           Ing.arch.Radovan Herzan
TEL.:                  542 174 117
FAX:                   542 174 425   
E-MAIL:               herzan.radovan@brno.cz
DATUM:               2009-11-16            
 
 
 
 
Věc:  Veřejné projednání zadání 
          územní studie  „Obytný soubor Lesná - aktualizace
 
 
Vážená paní, vážený pane,
 
dovolujeme si Vás pozvat jmenem Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
na veřejné projednání  
 
zadání
Uzemní studie „Obytný soubor Lesná - aktualizace“
 
které se koná ve čtvrtek,    17.12.2009  v  18 hodin
v Klubu Městské části Brno-sever , Okružní 21
 
Program jednání :
1. Seznámení s urbanistickou studií „Lesná - regulační studie“ z roku 1998
   (kancelář RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s. , ve spolupráci s firmou Stavoprojekta, s.r.o.)
2. Prezentace zadání územní studie „Obytný soubor Lesná - aktualizace“
3. Diskuze
 
 
Jednání se zúčastní  náměstek primátora pro rozvoj Mgr. Martin Ander, Ph.D. a pracovníci Odboru územního plánování a rozvoje. Jednání bude moderovat Mgr.Martin Nawrath z Nadace Partnerství o.p.s.
 
 
 
Ing. Dana Wendscheová, Ph.D. v.r.
vedoucí odboru
 
 
 
 
 
 Příloha : Zadání územní studie „Obytný soubor Lesná-aktualizace“