Jdi na obsah Jdi na menu
 


Grant Nadace O2

28. 6. 2007

Grant nadace O2

V květnu 2007 jsme podali přihlášku ke grantům nadace O2 (viz www.nadaceo2.cz) na rekonstrukci hřiště a jeho vybavení novými hracími prvky tak, aby vyhovovalo současným legislativním požadavkům. K naší velké radosti byl projekt přijat a byl nám přidělen grant ve výši 50 tisíc Kč. Za tuto podporu nadaci O2 velmi děkujeme.

Nechali jsme si vypracovat projekt na osazení hřiště novými herními prvky. Cena za prvky je 60 388 Kč. Částku 10 388 Kč, o kterou cena přesahuje poskytnutých 50 tis. Kč, uhradíme z dobrovolných příspěvků členů sdružení, čímž bude pokryta i povinná finanční spoluúčast sdružení na grantu. Cenu za informační tabuli a osazení prvků ve výši 13 744 Kč uhradí úřad městské části Brno-sever, kterému tímto také děkujeme.

Aktualizace - průběh a dokončení akce Rekonstrukce hřiště Ježkova

Díky příspěvku nadace O2 mohly být v listopadu 2007 na hřiště instalovány herní prvky. V prosinci jsme formou darovací smlouvy předali vybavení hřiště MČ Brno-sever, která je provozovatelem hřiště.

Splnili jsme také všechny povinnosti vůči dárci (Nadace O2) – na podzim jsme odevzdali průběžnou zprávu a v únoru závěrečnou zprávu, obsahující všechny účetní doklady. Celkové náklady na projekt realizovaný firmou Direct Media byly 74.132,- Kč. Sdružení hradilo herní prvky, což bylo 60.388,- Kč (50.000,- Kč nadační dar + 10.388,- Kč ze sbírky členů sdružení). Zbylou částku (montáž a informační tabuli) hradila MČ Brno-sever.