Jdi na obsah Jdi na menu
 


2006/2007 Záchrana dětského hřiště Ježkova

6. 4. 2007

V důsledku náhodného úniku informací vyšlo v srpnu 2006 najevo, že se má zlikvidovat dětské hřiště a pískoviště s hojností zeleně parkového charakteru a pozemek má být prodán soukromé firmě, která zde postaví patrový garážový dům. Hřiště bylo ve velmi špatném technickém stavu, postupem doby zmizela skluzavka a později i její železná kostra; dlouhá léta nikdo nevyměnil písek, který kompletně zarostl plevelem; byla vytrhaná část dlažby, po které zbyly díry a lavičky nebyly natřené tak dlouho, že připomínaly dřevěné uhlí a byly navíc zarostlé neudržovanou zelení. Vyšlo najevo, že pozemek, který je vlastnictvím Magistrátu města Brna, nebyl ve správě Úřadu městské části Brno-sever (přestože všechny okolní pozemky ano) a nebyl ani ve správě nikoho jiného.

Tento stav věcí vyprovokoval reakci, kterou ani nikdo ze starousedlíků nepamatuje. Když bylo zjištěno, že Rada MČ Brno-sever schválila začátkem září prodej pozemku a předala věc na Magistrát města Brna (přestože se věc údajně ještě neměla projednávat), okamžitě vznikl text petice odmítající tento záměr. Na likvidací ohrožené hřiště přišlo podepsat petici více než 250 občanů, staří i mladí, starousedlíci i nově přistěhovalí, z Ježkové, Blažkové, Haškové, Brechtové, Nejedlého i jiných částí Lesné. Zároveň dali občané na vědomí Městské části Brno-sever a Magistrátu města Brna, že si toto dětské hřiště sami opraví a znovuvybaví v souladu s novými bezpečnostními normami.

Začátkem října byly ministerstvem vnitra zaregistrovány stanovy Občanského sdružení pro životní prostředí na Ježkové. Paralelně s tím započali členové sdružení ve svém volném čase se základními pracemi, hrazenými z vlastních finančních prostředků: vyčištění hřiště, vypletí a zrytí pískoviště, nátěr laviček, dodláždění chybějících dlaždic, úprava zeleně. Následně byla spodní část hřiště oplocena, což znamená, že jde o jedno z mála dětských hřišť na Lesné, která splňují tento nový požadavek. Byla provedena výměna písku.

V květnu 2007 podalo naše sdružení přihlášku ke grantům nadace O2 (viz www.nadaceo2.cz) na rekonstrukci hřiště a jeho vybavení novými hracími prvky tak, aby vyhovovalo současným legislativním požadavkům. K naší velké radosti byl projekt přijat a byl nám přidělen grant ve výši 50 tisíc Kč. Z těchto peněz a za podpory ÚMČ Brno - Sever bylo hřiště vybaveno novými herními prvky a odpadkovými koši. Od té doby je hřiště bohatě navštěvováno zejména rodinami s malými dětmi.